thông tin cổ đông
Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên
Các thông tin liên quan đến cổ đông
Điều lệ công ty
Thông tin cổ đông
 tìm kiếm
  hỗ trợ trực tuyến
 thông tin cần biết
 Liên kết website
 thống kê website
đối tác
Thông tin cổ đông - Điều lệ công ty
Tập tin đính kèm : 20210410_DieuLe_MDN - Final.pdf
Điều lệ số: 173/ĐL-MĐN ngày 10.04.2021 (sửa đổi)
Tập tin đính kèm : 20210319_DieuLe_MDN -Tin updated.pdf
Dự thảo Điều lệ (sữa đổi, bổ sung)
Tập tin đính kèm : 20210319_So sanh Dieu le - MDN - 2021 - Copy.pdf
Dự thảo Điều lệ (các thay đổi của điều lệ Công ty)
Tập tin đính kèm : CBTT.DieuleCongty.21.4.18-M.17-DieuleCtyCP.TCT.MayDongNai-CT2.pdf
CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐIỀU LỆ Số: 188 / ĐL-MĐN.
Tập tin đính kèm : DIEULE.CTCP.TONGCTYMAYDN.So323.pdf
Sản phẩm mới
bộ sưu tập

Chính sách bảo mật thông tin

  1. Chính sách bảo mật thông tin
Bản quyền thuộc Công ty Cổ Phần Tổng Công Ty May Đồng Nai
Đường số 2 - Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - Biên Hòa - Đồng Nai -Việt Nam
Điện thoại :(+84.0251)3836151 - Fax: (84.0251)3836141
Người đại diện: Ông Bùi Thế Kích
Giấy CNĐKDN: 3600506058 – Ngày cấp 28/08/2001, thay đổi đăng ký lần 13 ngày 21/12/2017; Nơi cấp: Đồng Nai
Website: www.donagamex.com.vn - Email: donagamex@donagamex.com.vn
Thiết kế bởi : Công ty CP CNTT Ánh Sáng