thông tin cổ đông
Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên
Các thông tin liên quan đến cổ đông
Điều lệ công ty
Thông tin cổ đông
 tìm kiếm
  hỗ trợ trực tuyến
 thông tin cần biết
 Liên kết website
 thống kê website
đối tác
Thông tin cổ đông - Các thông tin liên quan đến cổ đông
Tập tin đính kèm : Cv10.SGDHN-QLNY.pdf
Kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2019 CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai được chấp thuận Công bố thông tin qua hệ thống quản lý thông tin công ty CIMS của sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Tập tin đính kèm : CV1523.TB-CNVSD-TB VengayxacnhanDSnguoisohuuCK.ky.pdf
THÔNG BÁO
( Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ).
Tập tin đính kèm : CV.So.814-CBTT-TB VeNgayDKCuoiCUngDeNhanTamUngCoTucDot1.2018.pdf
Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai công bố Thông báo số: 813/MĐN-VPTH của Tổng Giám đốc CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai ngày 22/12/2018 về việc ngày đăng ký cuối để chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018.
Tập tin đính kèm : CBTT-VeChuTruongGiaiTheCongtyConThanhvien.pdf
Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai thông báo Quyết định số: 809/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai ngày 20/12/2018 về chủ trương giải thể Công ty con thành viên - Công ty CP Đồng Thắng, có vốn góp của Donagamex là 52,63%.
Tập tin đính kèm : CBTT.TamUngCoTuc.Dot1.2018.pdf
Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai thông báo Quyết định số 807/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai ngày 20/12/2018 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018.
Sản phẩm mới
bộ sưu tập

Chính sách bảo mật thông tin

  1. Chính sách bảo mật thông tin
Bản quyền thuộc Công ty Cổ Phần Tổng Công Ty May Đồng Nai
Đường số 2 - Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - Biên Hòa - Đồng Nai -Việt Nam
Điện thoại :(+84.0251)3836151 - Fax: (84.0251)3836141
Người đại diện: Ông Bùi Thế Kích
Giấy CNĐKDN: 3600506058 – Ngày cấp 28/08/2001, thay đổi đăng ký lần 13 ngày 21/12/2017; Nơi cấp: Đồng Nai
Website: www.donagamex.com.vn - Email: donagamex@donagamex.com.vn
Thiết kế bởi : Công ty CP CNTT Ánh Sáng