thông tin cổ đông
Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên
Các thông tin liên quan đến cổ đông
Điều lệ công ty
Thông tin cổ đông
 tìm kiếm
  hỗ trợ trực tuyến
 thông tin cần biết
 Liên kết website
 thống kê website
đối tác
Thông tin cổ đông - Các thông tin liên quan đến cổ đông
Tập tin đính kèm : BC.HDQT&BKS.2020.pdf
Báo cáo Hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020
Tập tin đính kèm : TB.chicotuc.dot2.2020.pdf
Thông báo chi cổ tức đợt 2 - 2020
Tập tin đính kèm : Thong bao- giay uy quyen.pdf
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông - 2021 (kèm giấy ĐK/UQ tham dự Đại hội)
Tập tin đính kèm : QĐ.HĐQT.TC.ĐHCĐ2021.pdf
Quyết định của HĐQT về tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021
Sản phẩm mới
bộ sưu tập

Chính sách bảo mật thông tin

  1. Chính sách bảo mật thông tin
Bản quyền thuộc Công ty Cổ Phần Tổng Công Ty May Đồng Nai
Đường số 2 - Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - Biên Hòa - Đồng Nai -Việt Nam
Điện thoại :(+84.0251)3836151 - Fax: (84.0251)3836141
Người đại diện: Ông Bùi Thế Kích
Giấy CNĐKDN: 3600506058 – Ngày cấp 28/08/2001, thay đổi đăng ký lần 13 ngày 21/12/2017; Nơi cấp: Đồng Nai
Website: www.donagamex.com.vn - Email: donagamex@donagamex.com.vn
Thiết kế bởi : Công ty CP CNTT Ánh Sáng