thông tin cổ đông
Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên
Các thông tin liên quan đến cổ đông
Điều lệ công ty
Thông tin cổ đông
 tìm kiếm
  hỗ trợ trực tuyến
 thông tin cần biết
 Liên kết website
 thống kê website
đối tác
Thông tin cổ đông - Các thông tin liên quan đến cổ đông
Tập tin đính kèm : CBTT.BBhop.DHCD.2020.pdf, CBTT.NQ.DHCD.2020.pdf
Biên bản & Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Tập tin đính kèm : Tai lieu DHDCD2020-DT1.pdf
Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2020
Tập tin đính kèm : TB moi hop DHCD 2020.pdf
Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2020
Tập tin đính kèm : CBTT.GiaodichmuaCPnguoinoibo.Hiep.pdf
Thông báo giao dịch mua CP của người nội bộ - Ô. Bùi Thế Hiệp
(đăng lại)
Tập tin đính kèm : CBTT.TBngayDKCC.duDHCD.2020 2.pdf
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Sản phẩm mới
bộ sưu tập

Chính sách bảo mật thông tin

  1. Chính sách bảo mật thông tin
Bản quyền thuộc Công ty Cổ Phần Tổng Công Ty May Đồng Nai
Đường số 2 - Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - Biên Hòa - Đồng Nai -Việt Nam
Điện thoại :(+84.0251)3836151 - Fax: (84.0251)3836141
Người đại diện: Ông Bùi Thế Kích
Giấy CNĐKDN: 3600506058 – Ngày cấp 28/08/2001, thay đổi đăng ký lần 13 ngày 21/12/2017; Nơi cấp: Đồng Nai
Website: www.donagamex.com.vn - Email: donagamex@donagamex.com.vn
Thiết kế bởi : Công ty CP CNTT Ánh Sáng