thông tin cổ đông
Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên
Các thông tin liên quan đến cổ đông
Điều lệ công ty
Thông tin cổ đông
 tìm kiếm
  hỗ trợ trực tuyến
 thông tin cần biết
 Liên kết website
 thống kê website
đối tác
Thông tin cổ đông - Các thông tin liên quan đến cổ đông
Tập tin đính kèm : BC.trothanhCDlon-P1&2-1.pdf
Ngày 14/6/2019 CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai ("MDN") nhận được báo cáo của ông Nguyễn Khắc Biểu trở thành cổ đông lớn (sở hữu 5,916%) của Công ty "MDN".
Tập tin đính kèm : BC.ketquagiaodichCP-P1&2-1.pdf
Ngày 14/6/2016, CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai nhận được Báo cáo kết quả giao dịch (mua) cổ phiếu của công đông có liên quan của người nội bộ - ông Nguyễn Khắc Biểu, đã giao dịch khớp lệnh mua thành công. Chi tiết theo file đính kèm.
Tập tin đính kèm : Dk.giaodichCP-P1-2.pdf
Ông Nguyễn Khắc Biểu - Cổ đông là người có liên quan của người nội bộ - đăng ký giao dịch (mua) cổ phiếu - Tháng 7/2019
Tập tin đính kèm : CBTT-270-Vetindunghanmuc-VCB 30 5 2019-2(dakyso).pdf
Ngày 29/5/2019 Hội đồng quản trị Tổng Công ty May Đồng Nai đã có Nghị quyết về hợp đồng tín dụng hạn mức với VCB 2019 - File đính kèm
Tập tin đính kèm : M-33-QD.PPLN-18-dakydientu.pdf
Nội dung thông tin công bố:
Ngày 20/4/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai đã họp, thông qua Nghị quyết đại hội, trong đó giao cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký duyệt Quyết định phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.
Toàn văn Quyết định theo văn bản số 198/QĐ-HĐQT đã được Chủ tịch HĐQT phê duyệt ngày 20/4/2019 và được đính kèm Bản Công bố thông tin này.
Sản phẩm mới
bộ sưu tập

Chính sách bảo mật thông tin

  1. Chính sách bảo mật thông tin
Bản quyền thuộc Công ty Cổ Phần Tổng Công Ty May Đồng Nai
Đường số 2 - Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - Biên Hòa - Đồng Nai -Việt Nam
Điện thoại :(+84.0251)3836151 - Fax: (84.0251)3836141
Người đại diện: Ông Bùi Thế Kích
Giấy CNĐKDN: 3600506058 – Ngày cấp 28/08/2001, thay đổi đăng ký lần 13 ngày 21/12/2017; Nơi cấp: Đồng Nai
Website: www.donagamex.com.vn - Email: donagamex@donagamex.com.vn
Thiết kế bởi : Công ty CP CNTT Ánh Sáng