thông tin cổ đông
Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên
Các thông tin liên quan đến cổ đông
Điều lệ công ty
 tìm kiếm
  hỗ trợ trực tuyến
 thông tin cần biết
 Liên kết website
 thống kê website
đối tác
Thông tin cổ đông - Các thông tin liên quan đến cổ đông
Tập tin đính kèm : CBTT-VEGIAODICHCOPHIEU-DONAGAMEXTREN-UPCOM.pdf
Ngày 12/11/2018, CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai nhận được Quyết định số 708/QĐ-SGDHN và Thông báo số 1340/TB-SGDHN của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đề ngày 08/11/2018 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai.

Công ty CP Tổng Công ty May Đồng Nai công bố thông tin như sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mã chứng khoán: MDN.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 10.935.584 cổ phiếu.
- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 109.355.840.000 đồng.
- Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Sáu, ngày 16/11/2018.
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 14.400 đồng/ cổ phiếu.
Tập tin đính kèm : Giaychungnhandangky Chungkhoan.pdf
Tập tin đính kèm : CV268-Vv.BonhiemCBCNV.pdf
Tập tin đính kèm : CBTT.NghiquyetDHDCD.21.4.18-M.22-NQ.DHDCD-2018-CT1- M.26-BB.daihoiCD.18-CT.pdf
Ngày 21/4/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP Tổng Công ty May Đồng Nai đã họp và thông qua các quyết định, như sau:
Tập tin đính kèm : M.22-NQ.DHDCD-2018-DT1.pdf
Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Tổng công ty May Đồng Nai - năm 2018
Sản phẩm mới
bộ sưu tập

Chính sách bảo mật thông tin

  1. Chính sách bảo mật thông tin
Bản quyền thuộc Công ty Cổ Phần Tổng Công Ty May Đồng Nai
Đường số 2 - Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - Biên Hòa - Đồng Nai -Việt Nam
Điện thoại :(+84.0251)3836151 - Fax: (84.0251)3836141
Người đại diện: Ông Bùi Thế Kích
Giấy CNĐKDN: 3600506058 – Ngày cấp 28/08/2001, thay đổi đăng ký lần 13 ngày 21/12/2017; Nơi cấp: Đồng Nai
Website: www.donagamex.com.vn - Email: donagamex@donagamex.com.vn
Thiết kế bởi : Công ty CP CNTT Ánh Sáng