thông tin cổ đông
Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên
Các thông tin liên quan đến cổ đông
Điều lệ công ty
Thông tin cổ đông
 tìm kiếm
  hỗ trợ trực tuyến
 thông tin cần biết
 Liên kết website
 thống kê website
đối tác
Thông tin cổ đông - Báo cáo thường niên
Tập tin đính kèm : Baocaothuongnien.2019.pdf
Báo cáo thường niên năm 2019
Tập tin đính kèm : CBTT-BCTN-2018.dakydientu.pdf
Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai công bố toàn văn Báo cáo Thường niên của Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai năm 2018, số: 150/MĐN-BCTN được đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai ký ngày 08/4/2019.

Chi tiết Báo cáo Thường niên - năm 2018 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.donagamex.com.vn – mục “Quan hệ cổ đông” và được công bố thông tin trên hệ thống CIMS – HNX và IDS Plus – SSC theo quy định, để quý Cổ đông và các bên liên quan tham khảo.
Tập tin đính kèm : CBTT.Baocaothuongnien.21.4.18- M.27.BC.thuongnien-Donagamex.18-CT1.pdf
CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI CBTT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - NĂM BÁO CÁO 2017
Sản phẩm mới
bộ sưu tập

Chính sách bảo mật thông tin

  1. Chính sách bảo mật thông tin
Bản quyền thuộc Công ty Cổ Phần Tổng Công Ty May Đồng Nai
Đường số 2 - Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - Biên Hòa - Đồng Nai -Việt Nam
Điện thoại :(+84.0251)3836151 - Fax: (84.0251)3836141
Người đại diện: Ông Bùi Thế Kích
Giấy CNĐKDN: 3600506058 – Ngày cấp 28/08/2001, thay đổi đăng ký lần 13 ngày 21/12/2017; Nơi cấp: Đồng Nai
Website: www.donagamex.com.vn - Email: donagamex@donagamex.com.vn
Thiết kế bởi : Công ty CP CNTT Ánh Sáng