thông tin cổ đông
Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên
Các thông tin liên quan đến cổ đông
Điều lệ công ty
Thông tin cổ đông
 tìm kiếm
  hỗ trợ trực tuyến
 thông tin cần biết
 Liên kết website
 thống kê website
đối tác
Thông tin cổ đông - Báo cáo tài chính
Tập tin đính kèm : 20210319_BCTC_2020_Rieng.pdf, 20210319_BCTC_2020_HopNhat.pdf
Báo cáo tài chính đã kiểm toán riêng và hợp nhất 2020
Tập tin đính kèm : CBTT.BCTC.HN.2019.pdf
Báo cáo tài chính - hợp nhất - đã kiểm toán năm 2019
Tập tin đính kèm : CBTT-BCTC.RIENG.2019.pdf
CTCP Tổng Công ty May Đồng nai công bố toàn văn BCTC năm 2019 đã kiểm toán - C.Ty Mẹ.
Tập tin đính kèm : BCTC-Hopnhat-31.12.2018-Dakiemtoan-dakydientu.pdf
Nội dung thông tin công bố:
Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai công bố toàn văn Báo cáo tài chính riêng – Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất – Công ty mẹ và các Công ty con của Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018, đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN), địa chỉ: 29 – Hoàng Sa, Quận 1, Tp.HCM (ĐT: 028. 839103908) kiểm toán và đã ký Báo cáo kiểm toán vào ngày 18/3/2019.
Tập tin đính kèm : BCTC-Rieng-31.12.2018-Dakiemtoan-dakydientu.pdf
Nội dung thông tin công bố:
Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai công bố toàn văn Báo cáo tài chính riêng – Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất – Công ty mẹ và các Công ty con của Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018, đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN), địa chỉ: 29 – Hoàng Sa, Quận 1, Tp.HCM (ĐT: 028. 839103908) kiểm toán và đã ký Báo cáo kiểm toán vào ngày 18/3/2019.
Sản phẩm mới
bộ sưu tập

Chính sách bảo mật thông tin

  1. Chính sách bảo mật thông tin
Bản quyền thuộc Công ty Cổ Phần Tổng Công Ty May Đồng Nai
Đường số 2 - Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - Biên Hòa - Đồng Nai -Việt Nam
Điện thoại :(+84.0251)3836151 - Fax: (84.0251)3836141
Người đại diện: Ông Bùi Thế Kích
Giấy CNĐKDN: 3600506058 – Ngày cấp 28/08/2001, thay đổi đăng ký lần 13 ngày 21/12/2017; Nơi cấp: Đồng Nai
Website: www.donagamex.com.vn - Email: donagamex@donagamex.com.vn
Thiết kế bởi : Công ty CP CNTT Ánh Sáng