thông tin cổ đông
Báo cáo tài chính
Báo cáo thường niên
Các thông tin liên quan đến cổ đông
Điều lệ công ty
Thông tin cổ đông
 tìm kiếm
  hỗ trợ trực tuyến
 thông tin cần biết
 Liên kết website
 thống kê website
đối tác
Thông tin cổ đông - Báo cáo tài chính
Tập tin đính kèm : CBTT-BCTC-20-7-2018.pdf
Số 592/MĐN-TGĐ
Tập tin đính kèm : BCTC.Hopnhat-6.thang-dau-nam-2018.pdf
CTCP TỔNG CỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018.
Tập tin đính kèm : BCTC.Rieng-6.thang-dau-nam-2018.pdf
CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018.
Tập tin đính kèm : BCTaiChinhhopnhat.Kethucngay31.12.2017.pdf
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI VÀ CÁC CÔNG TY CON
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã được kiểm toán.
Tập tin đính kèm : BCTaiChinhRieng.Kethucngay31.12.2017.pdf
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI
Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã được kiểm toán.
Sản phẩm mới
bộ sưu tập

Chính sách bảo mật thông tin

  1. Chính sách bảo mật thông tin
Bản quyền thuộc Công ty Cổ Phần Tổng Công Ty May Đồng Nai
Đường số 2 - Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - Biên Hòa - Đồng Nai -Việt Nam
Điện thoại :(+84.0251)3836151 - Fax: (84.0251)3836141
Người đại diện: Ông Bùi Thế Kích
Giấy CNĐKDN: 3600506058 – Ngày cấp 28/08/2001, thay đổi đăng ký lần 13 ngày 21/12/2017; Nơi cấp: Đồng Nai
Website: www.donagamex.com.vn - Email: donagamex@donagamex.com.vn
Thiết kế bởi : Công ty CP CNTT Ánh Sáng